html templates

Geluk en zelfvertrouwen

Voor ieder kind,

ook voor het "speciale"

Activiteiten

Door middel van verschillende activiteiten aan te bieden kan een pedagogisch medewerker de kinderen stimuleren om vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben in hun leven. Door activiteiten te variëren en eventueel nieuwe mogelijkheden te onderzoeken kan de pedagogisch medewerker het kind zodanig stimuleren dat het de vaardigheden die het op een bepaald moment moet kennen op een leuke manier leert en deze activiteit dan ook met plezier gaat doen.

Hoe kom je tot activiteiten?

Kinderen willen graag spelen en de tijd die ze in een kindercentrum doorbrengen is vrije tijd. Deze tijd is dus voornamelijk om te spelen. We willen ook dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dit spelen van kinderen en het leren om zich goed te kunnen ontwikkelen kan hand in hand gaan door activiteiten te bedenken die voor de kinderen leerzaam en ook nog leuk kunnen zijn. Kinderen vinden spelen leuk als het uitdagend is dus kan er aan de verwachtingen van volwassenen (de ontwikkeling van het kind) ook voldaan worden. Doordat kinderen zich niet willen vervelen doordat er geen uitdaging in het spel meer is zal de activiteit leeftijdsafhankelijk moeten zijn. De pedagogisch medewerker kijkt waar het kind aan toe is en bied vervolgens activiteiten of speelgoed aan. Kinderen hebben uitdaging nodig om zich te kunnen ontwikkelen op lichamelijk, creatief en intellectueel niveau. Men kan de activiteit extra interessant maken door enthousiast de betreffende activiteit te presenteren.

Als men activiteiten aan wil bieden aan kinderen, ga dan bij je zelf eens na of de kinderen deze activiteit ook leuk vinden. Vraag altijd aan de kinderen wat ze leuk vinden alvorens iets te gaan organiseren. Het is namelijk niet zo dat de kinderen automatisch alles leuk vinden wat de volwassenen willen organiseren. Misschien vinden de kinderen de activiteit wel ouderwets of het is niet meer in de mode. Misschien zijn de kinderen op dat moment wel met een andere rage bezig. Ga dus niet uit van “ik vind het leuk om … te doen met de kinderen” maar: “wat vind het kind op dit moment leuk om te doen?”

· Niet: Ik vind het leuk om dit en dat te doen met het kind!
· Wel: het kind geeft aan dit een leuk idee of activiteit te vinden!

Het is belangrijk om te kijken vanuit het kind wat het leuk vindt en waar het aan toe is. Je doet het kind en jezelf daarmee een plezier.

De pedagogisch medewerker zou bijvoorbeeld een enquête kunnen houden onder de kinderen met verschillende mogelijkheden. Houd het doel in de gaten, d.w.z. je wilt de kinderen een leuke activiteit aanbieden. Als de pedagogisch medewerker alleen maar doet wat deze zelf leuk vind en de kinderen vinden er niets aan dan zullen de pedagogisch medewerker én de kinderen niet tevreden op zo’n activiteit terugkijken dus voldoe je niet aan het doel dat je gesteld hebt. 

Joke, een pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf houdt niet van de muziek die de kinderen van de buitenschoolse opvang draaien. Ze heeft er zelfs zo’n hekel aan dat ze de bso kinderen verbied om deze te draaien. Op een dag krijgt Janine, een meisje van 9 jaar, met haar verjaardag een cd met muziek van DJ Double U. Deze had ze van Maria gekregen de pedagogisch medewerker op haar groep. Toen moeder haar op kwam halen om naar huis te gaan wilde Janine de cd nog even aan mama laten horen dus ging ze samen met haar moeder naar de disco ruimte in het kindercentrum. Het eerste liedje stond aan toen Joke op kwam draven. Deze zei dat Janine de muziek af moest zetten! Joke verdween weer net zo snel als ze gekomen was. Toen Janine en haar moeder verbouwereerd naar huis waren gegaan kwam Joke naar de disco en zette een cd met kinderliedjes op.

Als een spel voor de oudere groep kinderen leuk is, kan het voor de jongere groep soms niet passend zijn. Soms is zulk spel goed voor de ontwikkeling van de oudere kinderen en tegelijkertijd kan het angstwekkend of te moeilijk zijn voor de jongere kinderen. Als de oudere kinderen samen met de jongere kinderen in een groep zitten is dat soms een probleem. Er word in enkele kindercentra soms gekozen om zulk soort spellen niet aan te schaffen omdat anders de jongere kinderen hier mee spelen en dit niet goed is voor deze leeftijdsgroep. De oudere kinderen zullen dan vaak speelgoed en/of spellen moeten doen die voor hun leeftijd niet meer geschikt is. De kinderen zijn daar vaak overheen gegroeid, wat kan resulteren in een kindercentrum dat niet meer geschikt is voor de wat oudere kinderen. Hier zal een omslag in het denken plaats moeten vinden zodat zowel de jongere als de wat oudere kinderen genoeg uitdaging hebben in hun ontwikkeling. Een oplossing voor dit probleem is om, als de oudere kinderen activiteiten doen die niet passen bij de belevingswereld van het jongere kind, de oudere en jongere kinderen te scheiden met bijvoorbeeld een gordijn of een scherm. Hierdoor kunnen de oudere kinderen toch een uitdagend spel spelen en hebben de jongere kinderen daar geen last van.

Karin een pedagogisch medewerker die invalt op de bso, vraagt aan Janneke en Hetty, beide 10 jaar, of ze het leuk vinden om muziek te maken op de computer. Janneke en Hetty zijn enthousiast en Karin en de kinderen gaan de cd-rom zoeken die ze hiervoor nodig hebben. Al zoekende komen ze Linda, een andere pedagogisch medewerker tegen. Karin vraagt of Linda misschien de cd-rom weet die ze zoeken, waarop Linda zegt dat Janneke en Hetty het niet leuk vinden om muziek te maken. Linda heeft de cd-rom weggegooid omdat ze deze activiteit toch niet met de kinderen kan doen omdat ze niet met een computer om kan gaan. Karin loopt boos weg en de kinderen gaan iets anders doen.

Wat is het effect van Karin ’s handelen en wat zou ze beter kunnen doen?

Het effect van Karin s handelen is dat de kinderen teleurgesteld worden. Karin zal na dit incident een gesprek aan moeten gaan met haar collega Linda. Zij zal Linda ervan moeten overtuigen dat het in het belang van de kinderen is dat ze samenwerken en dat het de bedoeling is om een activiteit te zoeken die de kinderen leuk vinden. (niet uitgaan van wat de pedagogisch medewerker leuk vindt, maar uitgaan van wat de kinderen leuk vinden om te doen. Karin zal Linda duidelijk moeten maken dat de kinderen teleurgesteld zijn en alhoewel Linda niet met een computer om kan gaan, Karin kan dit wel.

Doordat Linda niet nagaat wat de kinderen écht leuk vinden hebben Janneke en Hetty het gevoel dat ze niet serieus genomen worden. Ook Karin heeft hier een rotgevoel aan overgehouden omdat ze als pedagogisch medewerker niet serieus is genomen.

Met bovengenoemd voorbeeld wil ik aangeven dat er vaak niet serieus op kinderen gereageerd wordt. Heel vaak gaan opvoeders te werk zoals ze zelf willen opvoeden en denken te weinig na over wat het kind misschien nodig zou kunnen hebben. “Ik wil graag met mijn zoon voetballen”, terwijl het kind met de poppen wil spelen is een voorbeeld zoals je wel eens bij mannen ziet die een zoontje hebben die voor de verandering niet graag voetbalt maar met poppen wil spelen.

Als je écht nieuwe activiteiten hebt die de kinderen nog nooit gedaan hebben dan zul je die eerst een keer moeten doen om de kinderen te laten zien wat de activiteit inhoud. De kinderen kunnen zich anders de nieuwe activiteit niet voorstellen en weten daarom niet of ze deze leuk vinden. Een voorbeeld in mijn tijd als pedagogisch medewerker was muziek op de computer maken en deze nadien op cd zetten. Dit konden veel kinderen zich niet goed voorstellen omdat ze dat nooit gedaan hadden.

Men kan kinderen iedere keer opnieuw bekijken alsof ze nieuw zijn. Iedere keer doen de kinderen nieuwe indrukken op en daarom zul je als leiding iedere keer en iedere dag jezelf af moeten vragen wat de kinderen willen, waar hun interesse naar uit gaat. Daar zul je de activiteiten op aan moeten passen. Rages zijn daar voorbeelden van, ga daar op in en doe er iets mee. Ook muziek, kunst en cultuur interesses veranderen naarmate de kinderen ouder worden.

Aan muzikale vorming wordt nog weinig gedaan in de kinderopvang. Bij de allerkleinste wordt er nog gezongen, maar zo gauw de kinderen groter worden haken veel pedagogisch medewerkers af omdat ze zelf vaak niet van de tegenwoordige muziek houden. Het is echter voor de kinderen een verrijking om ze met muziek groot te brengen. De kinderen kunnen meezingen of dansen op de muziek. Het is een vorm van expressie en hiermee kunnen de kinderen hun gevoelens mee leren uiten (wat voor sommige kinderen erg belangrijk is omdat ze dit erg moeilijk vinden). Het is daarom belangrijk om de kinderen met verschillende stromingen in aanraking te laten komen. Stromingen die in de geest van de tijd liggen (zoals in deze tijd jump, house, rap, hardrock, Metal, r&b enz.). Door het nadoen en afkijken van andere kinderen en door het enthousiasme van de pedagogisch medewerker kunnen kinderen leren dat iets leuk kan zijn. Als kinderen groter worden willen ze zich graag bij een groep aansluiten en muziek is daarvoor een uitstekend medium.

Wat moet je doen bij spannende activiteiten?

Er zijn perioden in het jaar die extra spanning met zich mee brengen zoals de Sinterklaas tijd. Het is in die tijd erg leuk om af en toe de televisie aan te zetten en het verhaal van Sint te kijken met de kinderen. Enkele kinderen vinden dat erg spannend, temeer omdat er dan spannende verhalen worden verteld zoals het verdwijnen van het boek van Sinterklaas. Het kan soms echter té spannend worden voor de jongere kinderen, daarom is het belangrijk dat een pedagogisch medewerker aanwezig is als de televisie aanstaat. Dit om de kinderen te begeleiden en te kijken of het niet te spannend wordt voor de kinderen. De pedagogisch medewerker kan hierop participeren door met de kinderen te praten.

Om 13:00 uur zet Jannie, de pedagogisch medewerker de televisie aan met een Disney film. De kinderen hebben gegeten en Jannie is moe. Ze is al om 7:00 uur begonnen met werken en ze moet nog tot 18:00 uur werken. Omdat ze alleen is op de groep kan ze wel een pauze gebruiken. Jannie gaat bij de kinderen zitten, zo kan ze zowel een beetje pauzeren als bij de kinderen zijn en deze begeleiden. Nadat de film is afgelopen gaan de kinderen weer spelen en is Jannie weer een beetje uitgerust.

Het gebruik van de computer in de ontwikkeling van het kind:

Ik heb gemerkt dat er een algemene tendens is dat volwassenen denken dat het slecht is voor kinderen om met computers om te gaan. Het tegendeel is waar mits er aan bepaalde regels wordt voldaan.

De computer en de ontwikkeling van het kind:

Veel mensen om mij heen zijn angstig als men spreekt over computergebruik door kinderen. Men is bang dat het kind “verslaaft” raakt aan spelletjes. De angst van deze mensen is ongegrond. Men hoeft niet bang te zijn voor verslaafdheid aan de computer als men het gebruik hiervan in de hand houdt en weet waar de kinderen mee bezig zijn.

Als men een computer heeft waar de kinderen aan mogen komen is het belangrijk dat er de juiste spellen voor aangeschaft worden die de kinderen kunnen stimuleren om het probleem- oplossend vermogen en/of de creativiteit aan te scherpen. Hiervoor is een computer uitermate geschikt. Er zijn diverse spellen in de handel die hier goed voor gebruikt kunnen worden. Ook de oog-hand coördinatie en de fijne motoriek kan men met de computer uitstekend stimuleren. Door, samen met het “normale” binnen en buiten speelgoed, ook de computer te gebruiken hebben de kinderen een belangrijke mogelijkheid méér om hun kennis en kunde spelenderwijs uit te breiden.

Als je kinderen met computers wilt laten spelen dan zijn er enkele dingen waar men op moet letten. Vaak is de kennis over het gebruik van de computer in de kinderopvang niet of maar mondjesmaat aanwezig. Wil je kinderen met moderne communicatiemiddelen leren omgaan dan zal de kennis aanwezig moeten zijn om de kinderen op de juiste manier te kunnen begeleiden. Dus als een kinderopvang organisatie een moderne omgeving voor kinderen voorstaat en deze bestaat uit het gebruik van de computer dan zal de kennis bij de pedagogisch medewerkers aanwezig moeten zijn, zo niet dan kan er misbruik van de computer voorkomen, maar ook het onterecht verbieden om aan de computer te mogen. De computer is een gereedschap dat door een goede manier van gebruik een krachtig instrument kan zijn om kinderen te helpen met de fijne motoriek, de stimulatie van het probleem oplossend vermogen, hulp bij taal problemen, de oog-hand coördinatie en nog meer. Maar een computer kan ook misbruikt worden door bijvoorbeeld alleen maar spelletjes op te laten doen en geen aangepast programma voor bepaalde leeftijden te gebruiken. Er is bijvoorbeeld een verschil in leeftijd waar je rekening mee moet houden. Jonge kinderen van 4 jaar laat je geen spel doen met veel geweld en voor de oudere kinderen zul je ook spellen moeten aanschaffen die geschikt zijn voor die leeftijd. Voor kinderen is het niet goed om te veel met geweld bezig te zijn dus spellen die veel geweld gebruiken worden in dit geval afgeraden.

Enkele computertips voor de BSO:

Om pedagogisch medewerkers te helpen met (de voorbereiding van) het gebruik van de computer heb ik enkele tips opgeschreven die ik zelf heb toegepast in het gebruik van de computer door kinderen.

1. Laat nooit de kinderen spelletjes installeren, doe dit zelf.

2. Als je een spelletje wilt installeren dan altijd een origineel spel. (Dan heb je minder kans op virussen)

3. Laat de kinderen alleen op het bureaublad spelletjes opstarten en niet in de programmabalk onder de Start knop. (Dan kunnen de kinderen zo min mogelijk rommelen)

4. Als er snelkoppelingen weg zijn van het bureaublad dan is het raadzaam dat de pedagogisch medewerker deze weer terugzet. Laat dit niet over aan de kinderen.

Tips voor gebruik op internet:

1. Laat een kind niet zoeken onder woorden als poesje, katje of iets wat daar op lijkt. Je krijgt dan het volgende:

Type op de adresbalk in: 

http://www.poesjes.nl en druk op Enter (nu ben je op een pornosite beland)

Dit was dus een voorbeeld hoe het niet moet.

Help de kinderen door op meerdere woorden te zoeken b.v. Type bij Google in:

Poes and dier

Nu zie je een lijst met relevante internetpagina’s die echt over poesjes (katachtige) gaan.

2. Laat de kinderen niet chatten of doe dat alleen onder begeleiding. De kinderen worden heel vaak bestookt met schuttingwoorden, of uitgescholden. Hier zullen de ouders niet blij mee zijn.

3. Houd de geschiedenis in de gaten! (er worden, als de kinderen de kans hebben, soms porno- of gewelddadige sites bezocht)

4. Kijk regelmatig onverwacht mee over de schouders van de kinderen.

Inge (de pedagogisch medewerker) stimuleert Daan, een tiener van 16 jaar, die analfabeet is, om te chatten met z’n vrienden. Ze zegt dat hij niet bang hoeft te zijn om de taal te gebruiken en fouten te maken. Inge en zijn vrienden helpen hem als hij niet weet hoe een woord geschreven moet worden. Door hem aan de computer te zetten en hem een chat programma voor te zetten, waardoor hij met vrienden kan communiceren, leert hij het plezier om met de Nederlandse taal bezig te zijn. De eerste stap, niet bang te zijn om de Nederlandse taal te gebruiken, was gezet.

Welke goede activiteiten kun je op de computer zoal doen?

Je kunt met de computer erg veel doen, enkele voorbeelden staan hieronder: 

- Een film maken en bewerken.
- Muziek maken en op cd zetten
- Tekenen
- Fotobewerking
- Teksten schrijven zoals verhaaltjes, gedichtjes enz.
- Werkstukken maken
- Speciale spelletjes doen die goed zijn voor de ontwikkeling
- Chatten (praten met leeftijdgenootjes op veilige websites)
- Websites maken

 Conclusie:

Het is niet waar dat de computer een slechte invloed zou hebben op het kind, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De computer kan zelfs een gunstige invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Let echter op onveilige situaties en zorg er voor dat het voor de kinderen veilig internetten is. Zorg ook voor de juiste begeleiding. En tot slot zijn er diverse mogelijkheden die je met kinderen op de computer kunt doen zoals fotobewerking, muziek maken en websites maken.  

Conclusie van het hele hoofdstuk:

Om een activiteit aan te kunnen bieden zul je de kinderen moeten vragen wat ze zoal leuk vinden door middel van kinderparticipatie. Doe je dit niet dan kan het gebeuren dat de kinderen de activiteit niet leuk vinden en er een vervelende sfeer ontstaat. Kinderen weten over het algemeen goed wat ze leuk vinden en wat niet. Alleen echt nieuwe activiteiten die kinderen nog niet kennen kun je uitproberen omdat de kinderen vaak nog niet weten of ze deze activiteit leuk gaan vinden. Het enthousiasme van de pedagogisch medewerker kan soms bepalend zijn of een activiteit aanslaat of niet. 

Sommige activiteiten zul je moeten begeleiden omdat het soms te spannend kan zijn voor de kinderen zoals televisie kijken tijdens Sinterklaas. Laat kinderen over het algemeen niet alleen kijken.

Het gebruik van een computer in een kinderopvang organisatie is nog niet helemaal ingeburgerd. Vaak wordt dit verboden en het andere uiterste is dat de kinderen alleen maar spelletjes op de computer spelen. Men kan de computer ook voor een beter doel gebruiken en de activiteiten die je er mee kunt doen aanpassen aan de situatie. Zo kun je o.a. met de computer tekenen of foto’s bewerken, websites maken en muziek maken. Het computergebruik kan een uitbreiding zijn van diverse pedagogisch verantwoorde activiteiten die je tot je beschikking hebt.

Tot slot … De bijlagen van dit boek zijn geheel gewijd aan activiteiten die je met de kinderen kunt doen. Ga hiervoor naar Downloads op deze website.

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved