make your own website

Geluk en zelfvertrouwen

Voor ieder kind,

ook voor het "speciale"

Inleiding:

Waarom deze titel?

“Geluk en zelfvertrouwen” is de titel van dit boek. Deze titel wil zeggen dat ieder kind recht heeft op een opvoeding die hen naar een gelukkig leven leidt, een leven waarin men zelfverzekerd rondloopt in de maatschappij en waar men van zichzelf bewust is. Door dit doel voor ogen te houden kan men het kind een goede en gedegen ondergrond geven waar ze later veel plezier van zullen hebben. Dat is wat ik de kinderen in hun leven wil meegeven.

Alle kinderen hebben het recht om gelukkig te zijn en dat kunnen ze alleen als we ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. Het is daarom zaak om de situatie van het kind, indien nodig, zodanig te verbeteren dat het weer plezier heeft in het leven. Ik besef heel goed dat er veel variabelen zijn die invloed hebben op het welzijn van het kind zoals de invloed van ouders, school, televisie, kinderen op straat, familie en nog veel meer. Genoeg aandacht en zorg, veel liefde en respect voor de persoon, ook het juiste gereedschap om zich in de maatschappij staande te kunnen houden kan de kans op geluk vergroten. Als we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat dit ook gebeurd, zonder uitzondering van bepaalde groepen kinderen, dan heb ik mijn doel bereikt.

Wat staat er in dit boek?

De volgorde van de hoofdstukken zijn niet geheel willekeurig. In het begin wil ik duidelijk maken wat het doel is om daarna de lezer te duiden op het juiste gereedschap die een pedagogisch medewerker tot zijn/haar beschikking heeft, zoals de diverse methodes die geschreven zijn. Vervolgens laat ik zien wat het kind aan signalen afgeeft en geef ik een aanzet die kan leiden tot een betere omgang van het “speciale” kind.

Ieder kind heeft gereedschap nodig dus ook het “speciale” kind. Daarom ga ik in op enkele facetten van het gereedschap dat een kind nodig heeft in zijn/haar leven. Hierdoor kan het wat duidelijker worden wat een kind aan gereedschap zou kunnen missen. Vervolgens probeer ik door middel van vragen aan het kind te weten te komen wat een kind aan activiteiten zou willen doen. Belangrijk hierbij is dat de activiteit die je samen met de kinderen wilt doen ook door de kinderen leuk gevonden moet worden.

Om het boek af te maken staat er nog een hoofdstuk in over de organisatie omdat men aan de organisatie de kwaliteit af kan lezen. Het is erg belangrijk dat de pedagogisch medewerker, die tenslotte het kind moet begeleiden, zich prettig voelt in de organisatie. Als de pedagogisch medewerker zich niet gelukkig voelt in de organisatie zal dat ten nadele komen van de omgang met het kind.

Als alle condities voor pedagogisch medewerkers en daardoor voor de kinderen verbeteren dan komt het geluk van het kind steeds een beetje dichter bij en zijn we aan de titel van het boek beland, n.l. Geluk en zelfvertrouwen. Voor ieder kind, dus ook voor het “speciale”.

In dit boek staan veel voorbeelden uit de praktijk omdat dit vaak beter uitlegt waar de problemen zich voordoen en hoe je hier op kunt reageren.

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved