simple web templates

Geluk en zelfvertrouwen

Voor ieder kind,

ook voor het "speciale"

Methoden

Ik beschrijf enkele methoden om o.a. uit te leggen waar je op moet letten als je diverse methodes gebruikt en om de voordelen die een bepaalde methode heeft naar voren te halen. Ik geef géén overzicht van diverse methoden omdat daar vele boeken over zijn geschreven.

Methode, doel of gereedschap:

Er zijn vele methoden geschreven die ons helpen om kinderen op een goede manier op te voeden. Elk van deze methoden kan ons helpen als zijnde het gereedschap dat ons brengt naar ons doel, een gelukkig en zelfverzekerd kind.

Dus de methode is niet het doel van de pedagogisch medewerker, maar het is het gereedschap.

Het is belangrijk om in de kinderopvang kennis te nemen van de hechtingstheorie en andere methodes die bestaan op het terrein van psychologie en pedagogiek. Omdat de diverse methoden al in vele boeken beschreven zijn zal ik me in dit boek beperken tot de hechtings theorie, de Pikler methode en de Self Directed Groupwork Methode.

De reden dat ik deze beschrijf is:

1. Om te laten zien hoe belangrijk het is om kinderen de nodige aandacht te geven geef ik een klein overzicht van de hechtingstheorie van John Bowlby. Deze theorie, die wetenschappelijk onderzocht is door Mary Ainsworth, geeft aan dat kinderen, als ze voldoende gehecht zijn, meer op onderzoek uit gaan en zelfstandiger zijn dan kinderen die onvoldoende gehecht zijn.

2. Om aan te tonen dat elke methode onderhevig is aan veroudering en dus de verandering in tijd die je in je beoordeling van deze methode mee moet nemen.
De Pikler methode beschrijf ik om aan te geven dat als je een manier gebruikt om goed met de kinderen om te gaan, je deze in perspectief moet zien en niet alles klakkeloos kunt overnemen. Dit omdat de tijd ook veranderd en er nieuwe inzichten zijn die meegenomen moeten worden in het gebruiken van bepaalde methoden.

3. Om een methode naar voren te brengen die in de kinderopvang nog niet erg gebruikt wordt, maar erg goed is in de beschrijving van bepaalde omstandigheden en hoe er op gereageerd kan worden. De Self Directed Groepwork Methode, een eye-opener.
Deze methode kan heel nuttig zijn in het gebruik om machtsmisbruik te voorkomen en om kinderen weerbaar te maken (het heft in eigen handen nemen). Volwassenen en kinderen kunnen misbruik maken van hun macht ten opzichte van andere kinderen zoals ik hieronder zal beschrijven.

Door kennis te nemen van verschillende opvoedmethoden is men in staat om manieren te kiezen om op bepaalde situaties te kunnen reageren en komt ons doel (het geluk van het kind) een beetje dichterbij. 

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved