online web builder

Tieneropvang

een nieuw concept

Het Netwerk

Samenwerken met meerdere instanties is erg belangrijk en kan ook meerdere doelen dienen zoals: preventie, doorverwijzing als de tiener hulp nodig heeft, studie, opvoeding, informatie of voorlichting en activiteiten organiseren. Vanuit het oogpunt van preventie is samenwerking zelfs een must. In dit hoofdstuk vertel ik over de diverse instellingen waar je mee samen kunt werken.

Met welke instanties kan er samengewerkt worden en wat is het nut daarvan?

De instanties zijn onder te verdelen in vijf categorieën n.l

1. Instanties die voor de subsidie zorgen zoals de gemeente
2. Instanties die eventueel personeel kunnen leveren zoals een kindercentrum of jongerenwerk
3. Instanties waar je tieners kunt werven zoals het jongerenwerk, groep 8 van de basisscholen en het voortgezet onderwijs
4. Instanties die voor activiteiten en/of het materiaal hiervoor kunnen zorgen zoals de kindercentra het jongerenwerk, creatieve instellingen en plaatselijke ondernemers
5. Instanties waarmee je kunt samenwerken in verband met preventie en waar je tieners naar kunt doorverwijzen als er problemen dreigen te ontstaan zoals de jeugdhulpverlening, verslavingszorg en de plaatselijke jeugdpolitie

Hieronder zijn de diverse instanties en het nut van samenwerking uitgewerkt!

Samenwerken met de gemeente:

Het is belangrijk om regelmatig te overleggen met de gemeente om te kijken of de doelstellingen die in de beleidsnota staan nog actueel zijn. Als er omstandigheden zijn die verandering behoeven dan moet het beleid in deze kunnen worden gewijzigd. Ook zal de gemeente willen weten hoe het met de tieneropvang gaat, of er genoeg tieners komen en wat er zoal te doen is aan activiteiten, daarom is regelmatig overleg gewenst.

De enige verstandige manier van opvoeding bestaat erin een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeld.
Albert Einstein (1879-1955).
Duits-Amerikaans fysicus. Nobelprijs natuurkunde 1921.

Samenwerking met een kindercentrum:

Een kindercentrum heeft de expertise om goed personeel te leveren, hun sterke punt is de kennis van pedagogie. De tieneropvang sluit naadloos aan op de buitenschoolse opvang (kinderen van 4 t/m 12 jaar). Net als bij het jongerenwerk is men in de kinderopvang goed met het organiseren van activiteiten.

Samenwerking met het jongerenwerk:

De samenwerking met het jongerenwerk heeft enkele voordelen, ’s avonds als de tieners op straat rondhangen, kunnen de jongerenwerkers eventuele overlast en drugsproblematiek in kaart brengen. De tieners kunnen worden aangesproken op hun gedrag en er kunnen regelmatig activiteiten georganiseerd worden voor deze jeugd. Ook kan het jongerenwerk voorlichtingsavonden organiseren. Tieneropvang en jongerenwerk kunnen samen de tieners bezig houden en monitoren. Er kunnen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd en er kan regelmatig overleg plaats vinden over tieners die zowel bij de tieneropvang als bij het jongerenwerk in zicht zijn zodat er op tijd ingegrepen kan worden als er problemen geconstateerd worden.

Samenwerking met de basisscholen:

In groep 8 van iedere basisschool zijn de tieners tussen 11 en 13 jaar en dit is een doelgroep voor de tieneropvang. Het is daarom logisch dat je daar tieners gaat werven. Om dit op een prettige manier te kunnen doen zul je goede afspraken moeten maken met de directie en docenten.
Deze tieners kunnen door de tieneropvang samen met de basisscholen geholpen worden met de keuze van een passende keuze voor het voortgezet onderwijs.

 Samenwerking met het voortgezet onderwijs:

Als er een samenwerking is met het voortgezet onderwijs kan er direct ingespeeld worden op de behoefte van studie of huiswerk.
Sommige tieners weten niet naar welke school ze willen gaan, wat er dan van ze verwacht wordt en als ze al een vak op het oog hebben, welk soort onderwijs daar het meest geschikt voor is. Deze taken kunnen zowel de tieneropvang als de schooldecaan samen delen en elkaar aanvullen. Deze tieners kan men dan met antwoorden begeleiden naar de school van hun keuze.
Ook is het belangrijk om schoolproblemen (probleem met docenten, pesten, studieproblemen) die bij de tieners leven met elkaar te delen zodat de betreffende tiener optimaal geholpen wordt.
Op het voortgezet onderwijs kun je als tienercentrum reclame maken voor diverse activiteiten door workshops te geven op school of flyers te verspreiden.

Samenwerking met creatieve instellingen:

Om de tieners workshops aan te kunnen bieden die gerelateerd zijn aan kunst en cultuur is het verstandig om samen te werken met creatieve instellingen. Hierdoor kunnen er voor de tieners leuke activiteiten plaatsvinden zoals een T-shirt bedrukken, dansen, schilderen, muziek maken enz. Dit zou een extra verrijking kunnen zijn in het aanbod van activiteiten in het tienercentrum. De creatieve instellingen hebben vaak een breed aanbod van activiteiten.

“Je kunt een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”.
Galileo Galilei 1564-1642, Italiaans natuurkundige en sterrenkundig

Samenwerking met de plaatselijke ondernemers:

Ook met diverse plaatselijke ondernemers is het gunstig om samen te werken zoals met doe het zelf zaken die voor een gunstige prijs materiaal zouden kunnen leveren en eventueel een workshop timmeren zouden kunnen geven. Men kan een kapperszaak vragen om een workshop te organiseren voor de tieners. Er is misschien een nagelstyliste in uw woonplaats die een workshop zou kunnen doen of een sportschool voor streetdance of taibo. Afhankelijk van het budget dat je te besteden hebt kun je diverse kanten op en zullen er zeker ondernemers zijn die wat voor je kunnen betekenen.

Samenwerking met de jeugdhulpverlening:

Bij de tieneropvang komen veel tieners, daar zijn ook tieners bij die persoonlijke problemen kunnen hebben, vooral de zogenaamde randgroepjongeren hebben vaak problemen. De tienerwerker kan verschillende problemen signaleren waardoor zij aan de jeugdhulpverlening kan vragen om te komen kijken of er specifieke hulp nodig is. Er kunnen vermoedens van depressie, scheidingsproblematiek e.d. zijn waar de jeugdhulpverlening een rol in zou kunnen spelen. Zij hebben de expertise die verder gaat dan het gewone tienerwerk. Om de problemen van jongeren (en hun ouders) op tijd te onderkennen en op te lossen is het van groot belang dat er regelmatig overleg is.

Samenwerking met verslavingszorg:

Doordat sommige tieners al vroeg aan drugs en/of alcohol beginnen is het noodzaak om op tijd voorlichting te geven over alcohol en drugs. Het is erg belangrijk dat er regelmatig iemand van verslavingszorg (zoals Novadic – Kentron) voorlichting komt geven. Om de tieners te interesseren voor deze voorlichting kan men dit eventueel vervatten in een activiteitvorm zoals een spel of puzzel zodat de tieners niet afhaken.

In april 2001 hebben de tieners van Tien-inn samen met de jeugdagent een film gemaakt. Het verhaal van de film was dat er een groep tieners naar een feest zouden gaan. Vóór het feest namen deze tieners nog wat alcohol, vooral de hoofdrolspeler nam stevig wat. ’s Avonds op het feest in een feestzaal annex café werd er gedanst en weer alcohol gedronken. De hoofdrolspeler ging naar een meisje dat hem wel aanstond en begon te dansen. Tijdens het dansen voelde hij zich niet lekker en ging naar buiten. Door het vele drinken werd hij onwel en het meisje wilde daarna van hem af. Een jongen die ook aandacht had voor het meisje en die niet te veel gedronken had nam het meisje mee naar de dansvloer. De moraal van het verhaal was dat als je niet te veel drinkt ben je de bink.

Samenwerking met de jeugdpolitie:

Toen ik merkte dat sommige 13 en 14 jarige tieners drugs gingen gebruiken vond ik het tijd om met de politie samen te werken. Ik vond deze leeftijd toch erg jong om te beginnen met drugs. Ik heb niet alleen contact gezocht met de politie maar ook met de school en het jongerenwerk. Ik vond dat het goed was als deze tieners de hele dag onder toezicht zouden zijn zodat ze niet te ver zouden gaan met drugs en dat er op tijd ingegrepen kon worden als er problemen zouden ontstaan. ’s Morgens en ’s middags zaten deze tieners op school, na school kwamen ze dan naar de tieneropvang. ’s Avonds gingen deze tieners naar huis om te eten om daarna op straat rond te hangen waar ze weer in het zicht waren van het jongerenwerk. Zo zou de kring rond zijn. Voorkómen konden we het niet, maar het zou toch remmend kunnen werken. Vanaf die tijd is er regelmatig contact geweest met de politie, de jeugdagent kwam regelmatig binnenlopen om met de jeugd te praten en contact te leggen. Ook is er samen met de jeugdagent een workshop georganiseerd om een film te maken over alcohol preventie.

Met voorgaand voorbeeld wil ik aangeven dat het erg belangrijk is om samen te werken met de jeugdpolitie. Deze kan voorlichting geven over diverse onderwerpen en er kunnen workshops gegeven worden die dienen ter preventie van crimineel gedrag. Een potje voetbal tussen de tieners en de plaatselijke politie kan er voor zorgen dat de tieners accepteren dat er regelmatig politie binnen het tienercentrum komt. Ook een bezoekje aan een jeugdgevangenis kan het ijs snel breken.
De jeugdpolitie zou regelmatig (op een vrijblijvende manier) een gesprek kunnen beginnen met de tieners over b.v. alcohol misbruik, drugsgebruik, geweld en agressie, de gevolgen kunnen hiervan besproken worden. Ook als er calamiteiten zijn (zoals een fiets gestolen, of een vechtpartij) kan er contact met de jeugdagent gezocht worden.

Er heeft eens een meisje van de tieneropvang te maken gehad met Bureau Halt, ze moest werk verrichten in de sporthal waar de tieneropvang een plek had, zij vertelde dat ze op excursie naar een gevangenis was geweest. Bureau HALT had ter afschrikking van de jeugd die wel eens uit de pas liepen deze excursie georganiseerd. Het meisje deed verslag van deze rondleiding waardoor de aanwezige tieners erg onder de indruk waren, de tieners die dit verhaal hoorden vertelden dat ze dit erg “cool” vonden.Omdat de tienerwerker had gezien dat juist deze groep tieners zich bezig hielden met lichte criminaliteit vond zij dat het goed zou zijn om een excursie te maken naar Rijksinrichting “Den Hey-Acker” in Breda. De tienerwerker is toen samen met de tieners, jeugdagent en een docent van het voortgezet onderwijs naar de jeugdgevangenis gegaan ter preventie van jeugdcriminaliteit.

Tot slot:

Men kan met de diverse instanties samenwerken wat kan leiden tot een goede opvang van de tieners. De tieners kunnen op tijd geholpen worden als er problemen dreigen te ontstaan. Activiteiten kunnen samen worden georganiseerd en er kan ter preventie goede voorlichting gegeven worden over diverse onderwerpen zoals drug- en alcohol gebruik, seksualiteit, criminaliteit, studie enz. Met andere woorden:

Een goede samenwerking kan zorgen voor een goede tieneropvang

© Copyright 2019 Wilma Verhagen - All Rights Reserved